Kontaktai


Klasės mokytoja Asta Čepulėnienė
el. paštas: asttacepule@gmail.com

Logopedė Regina Budrienė
Kabineto nr. 202; el. paštas: budrerene@hotmail.com

Socialinė pedagogė Rasa Karžinauskienė
Kabineto nr. 218;    el. paštas: juv.socpedagogas@gmail.com

Tikybos mokytoja Kristina Vaičiūnaitė

Muzikos mokytojos Elytė Motuzienė ir Nijolė Valužienė (207 kab.)

Choro mokytoja Ramunė Urniežienė