Ugdymas

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

       PIRMADIENIS                                

 1. ANTRAS ŽINGSNIS                                       
 2. ANGLŲ KALBA                                         
 3.  MATEMATIKA                                                 
 4. LIETUVIŲ KALBA                           
 5.  LIETUVIŲ KALBA   
 6.    DAILĖ   IR TECH.                               
ANTRADIENIS

 1. LIETUVIŲ KALBA
 2. MATEMATIKA
 3. PASAULIO PAŽINIMAS
 4.  MUZIKA
 5. CHORAS
TREČIADIENIS                               

 1. KŪNO KULTŪRA                                        
 2. LIETUVIŲ KALBA                       
 3. LIETUVIŲ KALBA                          
 4.   MATEMATIKA                                  
 5. DAILĖ   IR TECH. 
 6. SVEIKATOS BŪRELIS              
KETVIRTADIENIS

1.      TIKYBA / ETIKA 
2.      LIETUVIŲ KALBA
3.       MATEMATIKA
4.     PASAULIO PAŽINIMAS
5.   CHORAS
6.     PASAKŲ BŪRELIS
                                    
      PENKTADIENIS

 1. KŪNO KULTŪRA
 2. LIETUVIŲ KALBA
 3. ANGLŲ KALBA
 4. MATEMATIKA
 5. MUZIKA